Kto może się ubiegać

Zajmując się tematem kredytów nie może zabraknąć w ofercie kredytów finansujących działalność gospodarczą.

Kredyty gospodarcze, czyli kredyty firmowe są udzielane przedsiębiorcom – osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, utworzonym zgodnie z przepisami prawa, jeżeli ich przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawą udzielenia kredytu jest wniosek kredytowy, który powinien określać istotne elementy umowy kredytowej. Wniosek zawiera m.in. ekonomiczne uzasadnienie rodzaju i kwoty potrzebnego kredytu oraz okresu jego trwania i ewentualnych rat spłaty.

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt dołącza do wniosku określone dokumenty – w zależności od rodzaju kredytu i wnioskowanej kwoty oraz sposobu prowadzenie przez wnioskodawcę księgowości.

Załączniki do wniosku kredytowego można podzielić na dwa typy. Pierwszy z nich charakteryzuje aktualny stan firmy, drugi prezentuje przedsięwzięcie i sytuację firmy po jego zrealizowaniu.

Banki, w zależności od regulacji wewnętrznych, mogą odstąpić od wymogu złożenia części informacji i dokumentów, gdy wnioskodawca jest stałym i dobrze znanym, w znaczeniu pozytywnym, klientem banku, a jego sytuacja ekonomiczno-finansowa oraz majątkowa jest znana oddziałowi i daje gwarancję spłaty zobowiązań.

Wniosek może także wymagać podania dodatkowych informacji, mających istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania i pozycji rynkowej firmy – analogicznie w odwrotnym do opisanego powyżej przykładu.

Praktyka kredytowa poszczególnych banków nie jest jednak tak jednorodna, jak można by było się spodziewać. Formularze wniosków kredytowych są bardzo różnorodne i zróżnicowane ze względu na bank oraz rodzaj i skalę kredytu.

Raz wnioski są bardzo uproszczone, innym razem przybierają formę bardzo szczegółowych, zawierającą pełną analizę ekonomiczno-finansową. Po przykrych doświadczeniach z minionych lat kredytowania banki mają tendencję do stawiania większych wymagań wobec wnioskodawców i w związku z tym gama wymaganych dokumentów jest coraz szersza. Wymóg przedstawienia dokumentów stanowiących podstawę prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę stał się w dzisiejszych czasach rzeczą powszechną.

Negocjacje warunków kredytowania

Złożenie wniosku kredytowego zazwyczaj poprzedzone jest negocjacjami między doradcą kredytowym a potencjalnym kredytobiorcą. W trakcie tych negocjacji są uzgadniane podstawowe postanowienia umowy kredytowej, takie jak oprocentowanie kredytu, jego wysokość, terminy spłaty i okres kredytowania, wysokość prowizji bankowej i rodzaje proponowanego zabezpieczenia kredytu. Z tego względu znaczący wpływ na korzystniejsze warunki kredytowania oraz samą możliwość zaciągnięcia kredytu ma przygotowanie się  przez wnioskodawcę do negocjacji z bankiem. Na skutek takich negocjacji dobrze przygotowany do rozmów z bankiem właściciel lub reprezentant firmy może uzyskać dużo lepsze warunki kredytu niż osoba, która nie potrafi przedstawić i zaakcentować mocnych punktów firmy ubiegającej się o pomoc.

Jeżeli nie wiesz jak przygotować się do rozmowy z bankiem, jakie dokumenty skompletować, jak przygotować się pod wzięcie kredytu lub zwyczajnie – od początku do końca potrzebujesz pomocy przy wyborze i realizacji kredytu firmowego skontaktuj się ze mną – za darmo pomogę uporać się z wszystkimi formalnościami!

Kontakt ze mną spowoduje przekierowanie Cię z Twoją potrzebą finansową do jednej z największych i najwyżej ocenianych firm pośrednictwa finansowego w Polsce.

Masz pytania?